De ce este nevoie de c@rte in sate

Vrancea este un județ rural și predominant sărac iar accesul la carte, la evenimente culturale de calitate este dificil pentru majoritatea locuitorilor din mediul rural și mai ales pentru copii. Judeţul ocupă locul al IV-lea în ierarhia Regiunii Sud-Est a României în funcţie de suprafaţa totală şi se remarcă cu ponderea cea mai ridicată a populaţiei rurale (63,8%) ca și prin cea mai ridicată rată de abandonului școlar, de aproape patru ori mai mare față de cel al regiunii București-Ilfov. Grupurile vulnerabile, precum familiile sărace sau cele de etnie romă constituie cel mai mare număr de tineri cu risc de abandon școlar, acestea fiind prioritare în proiectul nostru.  La școlile din cele 331 sate ale județului Vrancea învață 26.304 de copii iar numărul descrește cu fiecare an școlar.

În anul 2018, Județul Vrancea a înregistrat o rată a abandonului din învățământul primar și gimnazial cu aproape 1 % mai mare față de nivelul național. La sfârșitul semestrului I al anului școlar 2017 – 2018, 363 de elevi vrânceni s-au aflat în situația de abandon școlar, 320 dintre aceștia fiind din mediul rural. Mai mult decât atât, România ocupă primul loc în UE în ceea ce privește rata de părăsire timpurie a școlii în rândul persoanelor de gen feminin (16,1 % față de media UE de 8,9 %), conform Raportului de țară din 2020 privind România, pregătit de Comisia Europenă 3 , ceea ce reprezintă o provocare din perspectiva persistenței viitoare probabile a disparității de gen deja ridicate în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Cele mai multe fete care abandonează școala sunt din mediul rural.

Într-o adresă recentă trimisă Prefecturii Vrancea pe tema abandonului școlar , Inspectoratul Școlar Județean Vrancea admite că “școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că nu e percepută ca valoare în sine; atât elevii cât și părinții nu consideră școala un viitor”. În ceea ce privește accesul la biblioteci publice rurale, în cele 69 de localități rurale există doar 34 de biblioteci publice, între care una este o inițiativă privată, deschisă la sfârșit de săptămână.

În unele comune există depozite de carte însă din lipsa resurselor umane bibliotecile sunt închise. În ultimii 15 ani s-au închis peste 150 de biblioteci, majoritatea din spațiul rural. Un sondaj realizat de asociația noastră arată că în zonele de munte doar între 1 și 5 la sută dintre copii au acasă o bibliotecă personală (între 2 și 10 cărți) Potrivit Strategiei de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2016 – 2020, există o tendință dramatică de scădere a ratei de succes în învățământ (51,9%) fapt care pune în evidență o adâncire a disparităților dintre grupurile relativ favorizate și cele defavorizate în domeniul educațional. Scăderea cea mai dramatică s-a înregistrat în învățământul gimnazial, unde rata de cuprindere în școală a scăzut cu 10,1% – dar scăderi similare se înregistrează și pentru învățământul primar și clasele IX-X. 

La data recensământului din 2011 în județul Vrancea existau 22 de sate (6,6% din total) cu mai puțin de 100 de locuitori și 32 de sate (9,7% din total) cu o populație între 100 și 200 de locuitori. Pe fondul lipsei de copii, școlile din aceste comunități se închid. Izolarea ridică probleme deosebite pentru asigurarea infrastructurii necesare de către autoritățile locale și a accesului la servicii publice pentru populația acestor sate. Din acest punct de vedere, deosebit de dezavantajate sunt comunele din regiunea montană și submontană, respectiv 15% din totalul comunelor din județ. Practic, proiectul nostru are ca țintă satele unde accesul este dificil iar copiii fac naveta ca să ajungă la școală.

Meniu